Hliníkové dvere
ADS 90.SI

Dvere pre obytné budovy a objekty (nízkoenergetický a systémový štandard)

Nová séria dverí ADS 90.SI, ktorá zahŕňa dovnútra otváravú prírazovú ako aj smerom von otváravú dvernú konštrukciu, ponúka najlepšie služby pre obytné budovy a objekty, vzťahujúce sa na budúci štandard energetickej úspornosti.
Na základe už existujúcich, na podmienky trhu s domovými dverami optimalizovyných domových dverí Schüco ADS 90 PL.SI, predstavujú dôsledné rozšírenie dverného sortimentu 90 mm stavebnej hĺbky, a tým sa v zvýšenej miere vyrovnávajú aj s požiadavkami nebytových budov.

Stále dôležitejšiu úlohu pri novostavbách a rekonštrukciách obytných budov a objektov hrajú energetická úspornosť a tepelno-izolačné vlastnosti. S dvernou sériou Schüco ADS 90.SI kladie Schüco nový nízkoenergetický a systémový štandard pre hliníkové dvere. Rozšírené izolačné zóny, priebežný princíp stredového tesnenia a špeciálne tesnenie na styku skla s rámom poskytujú neprekonané systémové vlastnosti ako napríklad odolnosť proti hnanému dažďu 300 Pa, ako aj hodnoty koeficientu Uf 1,4 W/m²K. So zodpovedajúcim trojsklom alebo s výplňou prekrývajúcou rám krídla možno dosiahnuť vynikajúce hodnoty Ud < 1,0 W/m²K. Týmto má Schüco už dnes v programe tepelný štandard zajtrajška.

V neposlednom rade kombinácia energetickej úspornosti docielená nízkoenergetickým štandardom v spojení so získavaním energie začlenením modulov Schüco ProSol TF a ich vlastným využívaním (napr. na Schüco Door Control System začlenený do rámu krídla) umožňuje už dnes realizovať víziu energeticky sebestačných dverí.Popri zameraní na energetickú úspornosť zohľadňuje rozšírenie dverného sortimentu so stavebnou hĺbkou 90 mm predovšetkým požiadavky komerčnej výstavby s ohľadom na sortiment profilov a kovaní. Analogicky ako pri dvernej sérii Schüco ADS HD (heavy duty) sa k tomu prirátava možnosť konštruovania nadrozmerných ťažkých dverí, zvýšená odolnosť a funkčná trvácnosť ako aj splnenie normatívnych požiadavok bezbariérovosti i únikových a núdzových východov.Vynikajúce energetické a fyzikálne vlastnosti predurčujú túto dovnútra otváravú plošne zalícovanú konštrukcia dverí na uplatnenie vo funkcii domových dverí alebo dverí pre bočné vchody.Pritom sa zachovali a ďalej optimalizovali osvedčené faktory, ktoré priniesli úspech dverám Schüco ADS 90 PL.SI ako je princíp priebežného stredového tesnenia a použitie izolácie na styku skla s rámom krídla. Tak sa napríklad podarilo upevnenie valcových dverných pántov bez prerušenia úrovne stredového tesnenia.Okrem toho vzniká dodatočný priestor na stvárnenie možnosťou použitia dizajnového variantu Soft Line pre zárubne a zasklievacie lišty, ako aj jedno- a obojstranného použitia výplne prekrývajúcej krídlo.

Do vnútra otváravá plošne zalícovaná i von otváravá dverná konštrukcia základnej stavebnej hĺbky 90 mm.

Vlastnosti:

 • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti (hodnota koeficientu Uf 1,4 W/m²K, aj hodnoty Ud < 1,0 W/m²K) vďaka rozšírenej izolačnej zóny s penovými izolátormi a izoláciou na styku skla s rámom
 • Zvýšená tesnosť a odolnosť proti hnanému dažďu 300 Pa vďaka princípu priebežného stredového tesnenia podľa DIN EN 12208
 • Zvýšená zvukovo-izolačná schopnosť
 • Výšky dverí sú realizovateľné do 3000 mm a šírky do 1400 mm
 • Dokážu uniesť hmotnosť krídla do 200 kg
 • Protipanikový sortiment zámkov
 • Bezbariérové päty dverí
 • Odolnosť voči vlámaniu do triedy WK3 podľa DIN V ENV 1627
 • Možno použiť nasadzovacie, skryté alebo valcové dverné pánty
 • Alternatívne krídla dverí s výplňou jedno alebo obojstranne prekrývajúcou rám dverí
 • Možnosť dizajnového variantu Soft Line pre zárubne
 • Všeobecne platná ponuka spojenia prác, Schüco produktov a služieb zákazníkom
Potrebujete hliníkové okná? Vyžiadajte si nezáväzný návrh.
Cenová ponukaCenová ponuka
upload_234.jpg
upload_16.jpg
upload_236.jpg
upload_17.jpg
upload_18.jpg