Hliníkové okná
FW 50+

Systémové riešenia pre vertikálne fasády a presklené strechy

S praxou vynikajúco overenými stĺpikovo priečnikovými tepelno-izolačnými fasádnymi systémami FW 50+ možno bezpečne vytvárať z hľadiska koncepcie a stvárnenia úplne rozdielne vertikálne fasády a presklené strechy - najmä s veľkým rastrom, ako aj s vytvorením segmentov smerom do exteriéru alebo interiéru.
Tvary striech: od pultovej strechy až po oblúkové strechy veľkého rozpätia pre veľké objekty, ako sú, napr., nákupné centrá alebo administratívne budovy.

Navyše, na budúcnosť zameraný systémový variant .SI (Super Insulation) zabezpečuje nielen energeticky úsporný štandard, aký vyžadujú nemecké predpisy EnEV, ale ho už dnes časti výrazne prekonáva hodnotami koeficientu Uf až do 0,7 W/m²K. To umožňuje vytvoriť aj zavesené fasády z hliníka, ktoré sú vhodné pre pasívne domy.

Vlastnosti:

  • Úzke pohľadové šírky 50 resp. 60 mm
  • Možno realizovať rastre s veľkou šírkou a stavebnou výškou pomocou zasklievacích líšt až do 6 kN
  • Rozsiahly program krytiek ponúka vynikajúce dizajnové varianty pre najrozličnejšie výrazy fasád, napr. viditeľne priskrutkované krytky, ploché krytky alebo krytky  oceľového vzhľadu
  • FW 50+ / FW 60+ možno vybudovať aj s horizontálnym alebo vertikálnym zdôraznením, vytvárajúc línie
  • Možno zabezpečiť balistickú odolnosť, odolnosť voči vlámaniu a účinku trhavín
  • Možno použiť aj ako protipožiarnu fasádu (BF)
  • Skrytý bleskozvod včlenený do fasádneho systému
  • Presklené strechy (Svetlíky) kombinovateľné so všetkými strešnými oknami Schüco Royal S
Potrebujete hliníkové okná? Vyžiadajte si nezáväzný návrh.
Cenová ponukaCenová ponuka
upload_234.jpg
upload_16.jpg
upload_236.jpg
upload_17.jpg
upload_18.jpg