Schüco biometrika

Snímač prstov

Systém Schüco Fingerprint pozostáva v online verzii z terminálového servera, ktorý cez LAN-spojenie komunikuje s jednotlivými manažérmi dverí. Administrácia / udelenie práva vstupu prebieha centrálne a jednoducho prostredníctvom PC - z ktoréhokoľvek miesta na svete. Identifikácia cez odtlačok prsta je vhodná tak pre priemyselné budovy, ako aj pre obytné domy. Ako jeden z najbezpečnejších systémov, v porovnaní s bežnou technikou, zaručuje najvyššiu možnú ochrany. Systém je pritom skrytým spôsobom začlenený do profilu dverí. Identifikácia cez skenovanie odtlačku prsta a zaznamenávanie vztiahnuté na konkrétnu osobu. U biometrického systému načítania snímača prstov prejdete jednoducho prstom cez termický čítací prúžok a dvere sa automaticky odomknú. Úspešné ovládanie tohto systému je vyhradené len Vami určenej skupine užívateľov a vedľa pohodlného prístupu do domu preto súčasne poskytuje maximálnu mieru zabezpečenia proti nežiaducej návšteve. Nakoľko sa na čítacom prúžku nedajú zanechať žiadne odtlačky prstov, je náhodná manipulácia prakticky vylúčená.
  • Centrálna správa prístupových práv prostredníctvom PC alebo riešenie Stand Alone
  • Možnosť spustiť alarm pri pokuse o neoprávnený vstup
  • Zapojenie do siete cez RS 485/LAN
  • Systémové riešenie včlenené do profilu alebo nasadené na profil
Potrebujete hliníkové okná? Vyžiadajte si nezáväzný návrh.
Cenová ponukaCenová ponuka
upload_234.jpg
upload_16.jpg
upload_236.jpg
upload_17.jpg
upload_18.jpg